Hoa Học Trò (còn gọi là H2T, HHT) trước đây là một tuần san của báo Thiếu niên Tiền phong (nay là ấn phẩm của báo "Tiền phong"), là tờ báo mang các nội dung về giải trí, tâm lý hay những câu chuyện dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Số đầu tiên của Hoa Học Trò bắt đầu phát hành từ ngày 15 tháng 10 năm 1991, dưới sự hỗ trợ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (Trần Nhật Giáp)
Những bông hoa số 1367 lấy cảm hứng từ HHT số 1