Thế vận hội mùa hè Brisbane - Australia 2032 tổ chức khi nào?Thế vận hội Mùa hè Brisbane - Australia 2032 dự kiến được tổ chức từ ngày 6/2 đến ngày 22/2/2032, tại Brisbane (thành phố thủ phủ và là thành phố đông nhất bang Queensland của Úc). Đây sẽ là Thế vận hội Mùa hè thứ ba được tổ chức tại Úc sau Thế vận hội Mùa hè 1956 ở Melbourne và Thế vận hội Mùa hè 2000 ở Sydney. Đây cũng sẽ là Thế vận hội Mùa hè thứ hai được tổ chức vào mùa đông ở Nam bán cầu sau Thế vận hội Mùa hè 2016 tại Rio de Janeiro, Brasil.

Các địa điểm sẽ được đặt tại ba khu vực: Brisbane, Gold Coast và Sunshine Coast. Ngoài ra còn có các địa điểm trong khu vực và các thành phố khác của Úc như Cairns, Toowoomba, Townsville, Sydney và Melbourne.

(Cập nhật)
Xem thêm