truyen-cuoi-viet-namSếp đang kiểm tra các công tác phí của một nhân viên:
- Tèo, sao lại có khoản tiền lớn này?
- À, đó là tiền khách sạn.
- Ai giao cho anh mua khách sạn?

*

Một thanh niên hỏi bạn:
- Cậu vừa đi đâu về đấy?
- Mình đi tập nhảy dù.
- Nhảy dù mà quần lại ướt thế kia à?
- À... à... Lúc nhảy, chân mình bị toát mồ hôi!

*

Một người nói với đồng nghiệp:
- Xin lỗi anh, tôi vừa mới vào làm ở đây có ít ngày nên chưa quen biết ai ở đây, anh có thể chỉ giúp tôi xem tôi cần gặp ai để đề nghị tăng lương?

Tư Cười

Năm 1802 vua Gia Long cho người mang quốc thư và cống vật sang Trung Quốc xin nhà Thanh cho đổi quốc hiệu thành “Nam Việt” và phong hiệu cho vua Gia Long. Nhà Thanh không đồng ý cho đổi quốc hiệu thành Nam Việt vì cho rằng trước kia có nước Nam Việt cương vực rộng lớn, bao gồm cả hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc, An Nam thì chỉ nằm trên đất Giao Chỉ. Nhà Thanh đảo ngược tên “Nam Việt” thành Việt Nam, ban cho triều Nguyễn lấy làm quốc hiệu. Chữ “Việt” biểu thị đất Việt Thường, cương vực nước này trước đây chỉ có đất Việt Thường, chữ “Nam” thể hiện đất An Nam, cương vực sau này của nước này.Xem thêm