Truyện cười Nam Ossetia (nguyên là tỉnh tự trị Ossetia bên trong Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Gruzia)Một người nói với đồng nghiệp:
- Nếu sau một chầu nhậu tới bến, cậu tỉnh dậy, soi gương và giật mình thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Dù sao, đó cũng là hình ảnh duy nhất, chẳng ai bắt chước được.

*

- Sao mặt anh lại sưng vù thế kia?
- Tôi vừa gặp đĩa bay.
- Đĩa bay? Lấy đâu ra đĩa bay trong khu nhà chúng ta?
- Tôi làm sao biết được là vợ tôi mua chúng ở đâu.

*

- Em cho rằng anh không còn yêu em nữa. Trước kia chiều nào anh cũng nắm tay em...
- Nhưng em yêu, một khi chúng ta đã bán cây đàn piano thì có cần phải làm việc đó không?

Tư Cười

Nam Ossetia là một vùng ở Nam Kavkaz, nguyên là tỉnh tự trị Ossetia bên trong Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Gruzia, một phần lãnh thổ này đã độc lập trên thực tế khỏi Gruzia kể từ khi lãnh thổ này tuyên bố độc lập thành Cộng hòa Nam Ossetia trong cuộc xung đột Gruzia-Ossetia đầu thập niên 1990. Chính phủ Gruzia phản ứng lại bằng cách bãi bỏ quyền tự trị của Nam Ossetia và cố gắng chiếm lại khu vực bằng vũ lực, điều này đã dẫn đến chiến tranh Nam Ossetia 1991-1992. Có thêm hai cuộc xung đột để cố gắng chiếm lại Nam Ossetia năm 2004 và 2008. Cuộc xung đột cuối cùng đã dẫn đến chiến tranh Nam Ossetia 2008, kết quả là Nga công nhận độc lập cho Nam Ossetia và Abkhazia.Xem thêm