Nguồn gốc tên gọi Lâm ĐồngLâm Đồng được thành lập từ việc sáp nhập tỉnh Lâm Viên với tỉnh Đồng Nai Thượng.

Lâm Đồng hiện nay bao gồm Thành phố Đà Lạt, Thành phố Bảo Lộc và 10 huyện: Bảo Lâm, Cát Tiên, Di Linh, Đam Rông, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đơn Dương, Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng. Lâm Đồng có tất cả 111 xã, 18 phường và 13 thị trấn.

Trần Nhật GiápXem thêm