Nguồn gốc tên gọi Điện BiênĐiện Biên là vùng đất cổ. Điện Biên Phủ vốn được gọi là Mường Thanh, từ chữ Mường Then theo tiếng dân tộc Thái, nghĩa là Xứ trời. Đây được xem là vùng đất thiêng ở miền biên viễn, theo quan niệm xưa, là nơi thông trời đất. Tên gọi Phủ Điện Biên, hay Điện Biên Phủ được vua Thiệu Trị đặt vào năm 1841, chữ Điện hiểu theo nghĩa này nghĩa là một vùng núi to nhưng đất thiêng, là điện thờ, Biên là biên viễn.

Hiện nay Điện Biên bao gồm Thành phố Điện Biên Phủ, Thị xã Mường Lay (thị xã Lai Châu trước kia), và 7 huyện: Điện Biên (đã trình xin đổi thành huyện Mường Thanh), Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo. Điên Biên có tất cả 9 phường, 5 thị trấn và 115 xã.

Trần Nhật GiápXem thêm