Người ngoài hành tinh gặp “ngữ pháp Việt Nam” sẽ thế nào?Người ngoài hành tinh đi vào rạp hát. Chú đang quan sát thì bỗng nghe thấy có giọng một cô gái gắt lên:
- Anh làm trò gì thế?
Một giọng một người đàn ông vang lên:
- Tôi làm trưởng thôn.
Một lát sau...
- Anh có thôi đi không!
- Tôi muốn thôi lắm nhưng bà con vẫn tín nhiệm bầu tôi.
Người ngoài hành tinh mang giấy ra ghi chép: “Ngày 09 tháng 06 năm 2096, đàn ông ở Trái đất hay giở trò trưởng thôn để bắt nạt phụ nữ”.

Tư Cười
Xem thêm