Ngày 13/9/1964, tướng Lâm Văn Phát và Dương Văn Đức đảo chính chống tướng Nguyễn Khánh tại Việt Nam Cộng hòa, nhưng thất bại* Giáo sư Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ, sinh ngày 13-9-1913 ở tỉnh Vĩnh Long, mất ngày 9-8-1997 tại Thành Phố Hồ Chí Minh.Năm 1935, ông sang Pháp học qua các trường đại học kỹ nghệ cầu cống, điện, Viện nghiên cứu máy bay và đại học Xoócbon. Sau đó ông làm việc ở công trường cầu, xưởng chế tạo máy điện và xưởng chế tạo máy bay. Năm 1942 ông sang Đức làm việc trong xưởng chế tạo máy bay và Viện nghiên cứu Vũ khí.Năm 1946, khi Hồ Chủ tịch sang Pháp, ông về nước với Bác, được giao chức vụ Cục trưởng Cục quân giới. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giáo sư Trần Đại Nghĩa đã nghiên cứu và chỉ đạo kỹ thuật chế tạo: súng Badôca, súng không giật (DKZ) và đạn bay. Các công trình này của ông đã được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.Ông được phong hàm Thiếu tướng từ năm 1948. Năm 1952, được tuyên dương Anh hùng lao động. Năm 1966 được bầu là Viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô. Giáo sư Trần Đại Nghĩa là một trí thức lớn, giàu lòng yêu nước, có nhiều cống hiến to lớn trong việc chế tạo vũ khí phục vụ hai cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống các đế quốc xâm lược nước ta.

* Sau khi thoát khỏi nhà tù Tưởng Giới Thạch, ngày 13-9-1943 lãnh tụ Hồ Chí Minh đã bắt liên lạc với Hội Giải phóng. Qua đó tiếp xúc với tổ chức chống Nhật - Pháp ở Liễn Châu và liên lạc với Đảng ta, tiếp tục lãnh đạo Cách mạng.Hội Giải phóng là tổ chức Việt Nam dân chúng giải phóng vận động được thành lập trong giới Việt kiều yêu nước ở Vân Nam (Trung Quốc). Mục đích của hội là đoàn kết Việt kiều đánh Nhật - Pháp đòi Việt Nam độc lập. Hội hoạt động công khai, cho xuất bản báo "Giải phòng", tổ chức hoạt động tương tế, mở lớp học. Cuối năm 1942, sau khi liên lạc với Cách mạng trong nước, Hội nghị được coi như một bộ phận của Mặt trận Việt Minh.

* Từ 13-9-1950, Bác Hồ rời Sở Chỉ huy chiến dịch để đến mặt trận Đông Khê trực tiếp theo dõi và động viên bộ đội đánh trận mở màn chiến dịch. Người đã chỉ thị: "Dù khó khăn đến đâu cũng kiên quyết khắc phục đánh cho kỳ thắng trận đầu!".Thế giới

* Ngày 13-9-1993 Israen (Israel) và PLO ký thoả thuận trao quyền tự trị cho người Palestin ở dải Gaza.
Xem thêm