Tiểu thuyết Trại súc vật của George Orwell, có nội dung chỉ trích Liên Xô dưới thời Stalin, được xuất bản lần đầu tiên vào ngày 17/8/1945Việt Nam

* Ngày 17-8-1966, dân quân quận Phù Yên tỉnh Nghĩa Lộ bắn 3 phát súng trường xuyên thủng chiếc ghế ngồi của tên giặc lái máy bay Mỹ, góp phần xứng đáng cùng bộ đội Pháp cao xạ bắn rơi một chiếc F4 Mỹ.

* Thực hiện nghị quyết của Bộ chính trị Trung ương Đảng, từ đêm 17-8 đến 30-9-1968, quân và dân ta ở miền Nam lại mở đợt tiến công và nổi dậy lần thứ ba trong nǎm 1968. Ta đã đánh vào 27 thành phố, hơn 100 thị trấn, quận lỵ, chi khu quân sự, 17 sân bay, 3 kho và 6 Bộ tư lệnh sư đoàn của địch.

Thế giới

* Giôn Giacốp Bêzêliút sinh ngày 20-8-1779 tại Thụy Điển. Ông học đại học Y khoa. Luận án tốt ghiệp về dùng nước khoáng chữa bệnh đã khiến ông nghiêng sang hoá học.Bêzêliút đã đưa ra những quan điểm để thiết lập lý thuyết điện hoá học. Chính ông đã chia các nguyên tố làm hai loại: Loại dương điện là kim loại và âm điện lá á kim. Những nghiên cứu của ông đóng vai trò lớn trong việc hình thành "Thuyết nguyên tử trong hoá học".Là một trong những nhà bác học lớn nhất của thời đại, bằng nhiều phát minh, Bêzêliút làm giàu cho nhiều ngành khác nhau của hoá học. Những khái niệm quan trọng gắn liền với tên tuổi như: Hoá học, hữu cơ, xúc tác, tính thù hình, hiện tượng đồng phân ... Ký hiệu các nguyên tố mà chúng ta dùng ngày nay là do ông đề nghị.Bêzêliút mất ngày 17-8-1848 ở cương vị Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Thụy Điển.

* Bútlêrốp sinh ngày 15-9-1828, tại một thị trấn nhỏ nước Nga. Thuở nhỏ, ông đã ham mê quan sát cây cỏ, sưu tập côn trùng và các thực nghiệm về hiện tượng vật lý và hoá học.Nǎm 16 tuổi ông theo học hoá học ở trường Đại học Kazan. Nǎm 26 tuổi ông đã nhận được học vị Tiến sĩ hoá học. Nǎm 1861 ông đưa ra những luận điểm của lý thuyết cấu tạo hoá học của các hợp chất hữu cơ.Bútlêrốp có vai trò quan trọng trong việc lập nên trường phái đầu tiên các nhà hoá học hữu cơ ở Nga. Ông mất ngày 17-8-1886 khi đang khảo sát về nông nghiệp ở vùng Kazan.

Phụ trách: Hai Hội
Xem thêm