Thành phố tỉnh lị Quảng Ngãi thành lập ngày 26/8/2005, cách Thủ đô Hà Nội 898 km, cách TP Hồ Chí Minh 819 kmViệt Nam

* Ngày 26-8-1945 Chính phủ lâm thời họp. Theo đề nghị của Hồ Chủ tịch, một Chính phủ thống nhất toàn quốc thể hiện chính sách đoàn kết rộng rãi, bao gồm những đại biểu các đảng phái yêu nước và một số nhân sĩ không đảng phái có danh tiếng được thành lập. Nhiều Uỷ viên Tổng bộ Việt Minh trong chính phủ lâm thời yêu cầu được rút lui nhường chỗ cho những người không phải Việt Minh. Cùng ngày này, Hồ Chủ tịch đã chủ toạ phiên họp đầu tiên của Thường vụ Trung ương Đảng. Hội nghị quyết định ngày ra mắt của Chính phủ lâm thời cũng là ngày nước Việt Nam chính thức công bố quyền độc lập và thiết lập chính thể dân chủ cộng hoà.

* Ngày 26-8-1946, 57 người thay mặt cho các tầng lớp nhân dân ở Sài Gòn ký tên vào bản quốc nghị gửi lên Quốc hội và Chính phủ Trung ương "Xin đổi tên Thành phố Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh, để tượng trưng cho sự chiến đấu hy sinh và cương quyết trở về với Tổ quốc của dân Nam Bộ".

* Tại đại hội lần thứ 5 Bộ trưởng ngoại giao các nước không liên kết họp tại thủ đô Lima (Pêru) từ ngày 25 đến ngày 30-8-1975, Việt Nam dân chủ cộng hoà được công nhận là thành viên của khối các nước không liên kết ngày 26-8-1975.Hội nghị kết thúc với bản tuyên bố Lima và nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh thắng lợi to lớn và rực rỡ của nhân dân ba nước Đông Dương, hoan nghênh chiến thắng lịch sử của nhân dân Việt Nam anh hùng trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, đánh bại hoàn toàn cuộc xâm lược của đế quốc Mỹ, khẳng định tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia.

Thế giới

* Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp với tiêu chí "Tự do - Bình đẳng - Bác ái", được công bố ngày 26-8-1789.

* Ǎngtoan Lôren Lavoadiê (Antoine Laurent de Lavoisier) sinh ngày 26-8-1943. Nǎm 17 tuổi, ông theo học luật trường đại học tổng hợp Pari. Nǎm 21 tuổi ông đã trở thành tiến sĩ luật. Nǎm 22 tuổi, ông công bố công trình khoa học đầu tiên về độ tan của thạch cao, sự mất nước của nó khi nung và khả nǎng tái hợp của nó với nước. Sau đó ít lâu ông được bầu vào Viện Hàn lâm khoa học Pháp.Trong thời gian từ 1778 đến 1782, ông nghiên cứu nông nghiệp và đưa ra nhiều cải tiến có giá trị. Ông nghiên cứu bản chất của nhiệt, chế tạo ra nhiệt lượng kế, đo nhiệt nung, nhiệt cháy của các chất. Ông xác định thành phần của nước, cơ chế phân huỷ và tổng hợp nước. Ông đã định ra quy tắc thống nhất về cách gọi tên các hợp chất hoá học. Nǎm 1789 ông hoàn thành một tác phẩm quan trọng là "Các biến đổi cơ bản của hoá học".Là một nhà hoạt động xã hội rộng lớn, lại là một nhà quý tộc nên ông trở thành đối tượng của cách mạng tư sản Pháp. Ngày 8-5-1794 ông bị xử chém.

Phụ trách: Hai Hội
Xem thêm