Nobi Nobita là nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng Doraemono, sinh ngày 7/8/1961, con một của ông Nobi Nobisuke và bà Nobi Tamako SỰ KIỆN

Ngày 7/8/933 - Mân Đế Vương Diên Quân phục vị sau một thời gian làm đạo tu đạo, ngày Mậu Tý (14) tháng 7 năm Quý Tị.
Ngày 7/8/1943 báo Thanh Niên ra số đầu tiên.

NGÀY SINH

1868  - Giám mục Công giáo tiên khởi người Việt Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng (mất 1949)
1912 - Võ Chí Công, Chính khách Việt nam (m. 2011).
1929 - Don Larsen (m. 2020).
1964 - Nobi Nobita, nhân vật hoạt hình nổi tiếng ở Nhật Bản.

NGÀY MẤT

1892 - Nguyễn Đức Ngữ (Đốc Ngữ), thủ lĩnh nghĩa quân chống Pháp cuối thế kỷ 19.
1929 - Nguyễn Phúc Nhu Hòa, phong hiệu Đa Lộc Công chúa, công chúa con vua Minh Mạng (s. 1836)
1941 - Rabindranath Tagore, nhà thơ Ấn Độ, (s. 1861). Sách giáo khoa lớp 11 đã từng có “Bài thơ tình số 28” của ông.
2018 - Phạm Xuân Chiểu, Trung tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa
2020 - Lê Khả Phiê, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Xem thêm