Ngày 9/8 hằng năm là Ngày Lễ nắm tay trên thế giới, tuy nhiên, không khuyến khích nắm tay trong giai đoạn có dịch cúm Vũ HánViệt Nam

* Trước tình hình cả nước có chiến tranh, thực hiện chỉ thị của Đảng, đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, ngày 9-8-1964, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên lao động thành phố Hà Nội đã phát động phong trào "Ba sẵn sàng" trong đoàn viên và thanh niên. Nội dung của phong trào là: Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu dũng cảm; Sẵn sàng khắc phục khó khǎn đẩy mạnh sản xuất, công tác học tập trong bất kỳ tình huống nào; Sẵn sàng đi bất cứ nơi nào và làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến.Phong trào "Ba sẵn sàng" của thanh niên Hà Nội là khởi đầu cho phong trào này trong cả nước.

Thế giới

* Singapo tách khỏi liên bang Malaysia ngày 9-8-1965, và tuyên bố thành lập nước cộng hoà do Iusib Bin Ithac làm tổng thống và Lý Quang Diệu làm thủ tướng. Quốc đảo này có diện tích 639,1km2, dân số gần 3 triệu. Singapo có nền kinh tế phát triển và là một trong nǎm con rồng châu Á. Đặc biệt ở Singapo vấn đề sinh hoạt môi trường được Nhà nước và nhân dân tôn trọng thực hiện. Tiếng Mã Lai là ngôn ngữ chính. Có gần 80 % là người Hoa, ngoài ra còn có người Mã Lai, Ấn Độ v.v...
* Nhà soạn nhạc Liên Xô Đmitơri Sôxtacôvich - một nhạc sĩ tài danh của thế kỷ XX, từ trần ngày 9-8-1975. Sôxtacôvich sinh ở Sanh - Pêtécbua nǎm 1906, là con trai của một kỹ sư và mẹ là nhạc sĩ dương cầm. Ông nổi tiếng trong kỳ thi quốc tế âm nhạc Sô Panh ở Vácsava vào nǎm 1927. Sau đó ông dạy nhạc ở Lêningrat và Mátxcơva. Nhạc khúc giao hưởng đầu tiên của ông là Symphonie Doctoboe đã làm ông nổi tiếng như sóng cồn. Ông còn soạn nhiều nhạc kịch.

Phụ trách: Hai Hội
Xem thêm