Ngày 25/8/1609, nhà bác học Galileo Galilei trưng bày chiếc kính viễn vọng đầu tiên của mình trước những nhà lập pháp VeniceViệt Nam

* Ngày 21-8-1945, Tổng bí thư Đảng cộng sản Đông Dương - Trường Chinh - và nhiều Uỷ viên Trung ương Đảng đã về tới Hà Nội. Ngày 25-8, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tân Trào về tới làng Gạ (Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội). Tại đây, ngày 26-8, Người đã nghe các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Trần Đǎng Ninh báo cáo tình hình khởi nghĩa ở Hà Nội. Chiều 26-8, Người vào nội thành ở và làm việc tại số nhà 48 Hàng Ngang. Tại đây, Người đã chủ toạ phiên họp đầu tiên của Thường vụ Trung ương Đảng bàn việc bắt tay vào những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước cách mạng. Và cũng tại địa điểm lịch sử này, từ ngày 28-8 đến 31-8, Người soạn thảo vǎn kiện lịch sử: "Tuyên ngôn độc lập".

* Với sự giúp đỡ của Tổng bộ Việt Minh và các đoàn thể Cứu quốc, Bộ Giáo dục đã triệu tập Đại hội giáo giới toàn quốc trong ba ngày (từ 25 đến 27-8-1946) tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là cuộc họp mặt đầu tiên gồm đủ các đại biểu giáo giới thuộc các cấp học khắp cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Các giáo chức đã trao đổi những vấn đề thuộc về quan điểm, lý luận giáo dục mới của nước Việt Nam là: dân tộc, khoa học và đại chúng.Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Giáo giới Việt Nam.

* Ngày 25-8-1966, quân giải phóng Thủ Dầu Một chặn đánh nhiều tiểu đoàn thuộc sư đoàn bộ binh số 1 của Mỹ ở Bông Trang - Lò Gạch (quận Bến Cát). Sau 12 giờ liên tục chiến đấu, quân giải phóng đã đẩy lùi 34 đợt tiến công của địch, diệt một tiểu đoàn bộ binh Mỹ, tiêu hao nặng 2 tiểu đoàn khác, giết và làm bị thương hơn 700 tên, phá huỷ 14 xe tǎng, xe bọc thép và bắn rơi 4 máy bay.

Phụ trách: Hai Hội
Xem thêm