Ngày 11/8/1972, trong Chiến tranh Việt Nam, đơn vị chiến đấu trên bộ cuối cùng của Hoa Kỳ dời khỏi miền Nam Việt Nam* Ngành vận tải đường sông nước ta được thành lập ngày 11-8-1958. Trong những nǎm chống đế quốc Mỹ, ngành đã kiên cường bám luồng, bám phương tiện với phương châm "Địch đánh ta cứ đi, mở luồng mà tiến, đánh giặc mà đi". Ngành đã tích cực tham gia vận chuyển lương thực, vũ khí, thuốc men và đưa bộ đội vượt sông, công đồn, diệt giặc. Trong xây dựng hoà bình, ngành vận tải đường sông đã góp công chở nhiều thiết bị máy móc, vật liệu để xây dựng các công trình lớn nước ta. Nǎm 1996, Nhà nước đã tặng Huân chương Độc lập hạng nhì cho ngành vận tải đường sông.

* Từ ngày 11 đến 17-8-1969, nhằm tiến công vùng giải phóng của ta và thực hiện kế hoạch "phòng ngự từ xa", giặc Mỹ và tay sai điều động liên tỉnh Bình Long và Tây Ninh hơn 20 tiểu đoàn và hơn 500 xe quân sự. Quân và dân Bình Long, Tây Ninh đã phối hợp tiến công dồn dập 80 trận vào 40 mục tiêu, cǎn cứ sào huyệt kiên cố của Mỹ Ngụy, gây cho địch những thiệt hại lớn: hơn 6000 tên địch (có hơn 3.500 tên Mỹ) bị diệt và bắt, 530 xe quân sự (có 45 xe tǎng và xe bọc thép) bị phá huỷ, 70 máy bay bị bắn rơi và phá hỏng, hàng chục kho tàng quân sự bị đốt cháy.

Phụ trách: Hai Hội
Xem thêm