Ngày 08/8/1967, thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN (Association of South East Asian Nations)Việt Nam

Tính đến 08-08-1965, quân dân Nghệ An đã bắn rơi 100 máy bay địch trên đất tỉnh nhà.

Thế giới

Sau khi đánh bại nước Đức phát xít và tuân thủ thoả thuận với các nước đồng minh, ngày 8-8-1945 Chính phủ Liên Xô tuyên chiến chống Nhật Bản. Hồng quân Liên Xô đã tiến công mãnh liệt hầu khắp các mặt trận Viễn Đông, và đánh tan đạo quân Quan Đông của Nhật gồm 1 triệu binh lính, giải phóng Mãn Châu, miền nam Sakhalin, quần đảo Cuarin và bắc Triều Tiên.

Ngày 8-8-1967, tại Bǎng Cốc (Thái Lan) đã thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN). Lúc đó 5 thành viên là Thái Lan, Inđonêxia, Philippin, Xingapo và Malaixia. Đến nǎm 1984, có thêm Brunây. Ngày 28-7-1995 chính thức kết nạp nước Việt Nam. Tháng 7-1997 Lào và Mianma gia nhập ASEAN.ASEAN là tập hợp những nước nhỏ và vừa có vǎn hoá lịch sử, tôn giáo, chế độ chính trị và trình độ phát triển khác nhau. ASEAN luôn thực hiện phương châm "Thống nhất trong đa dạng", phát huy cao độ thế mạnh của từng nước, ưu tiên hàng đầu cho đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên. Hiện nay, Đông Nam Á được coi là khu vực nǎng động về kinh tế, có tốc độ tǎng trưởng từ 5 đến 8% tổng sản phẩm xã hội mỗi nǎm, cao hơn nhiều khu vực khác trên thế giới.
Xem thêm