Lời bài hát "Phận gái thuyền quyên"Từ nay thôi đành duyên mình lỡ đôi.
Dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi.
Khi xưa thầm nói yêu nhau.
Bao nhiêu mộng thắm ban đầu.
Thôi xin đừng tiếc nhớ thương chi.

Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ mong.
Mười hai bến nước biết bến nào trong.
Tuy em đành phải sang ngang.
Thương yêu ngày cũ chưa tan.
Xin anh đừng oán trách người đi.

Thôi! Từ đây thôi nhé!
Anh về sống âm thầm đếm thời gian
xóa mờ dĩ vãng mến yêu.
Anh! Xin hãy quên đi
cho kẻ vu quy cùng người trăm năm
thề nguyền gắn bó thủy chung muôn đời.

Từ nay thôi đành thương gọi cố nhân.
Người đây kẻ đấy cách mấy đò ngang.
Đôi ta nào phải thiên duyên
gieo chi lời trách ưu phiền.
Xin thương giùm phận gái thuyền quyên.

Tác giả: Giao Tiên, Nguyên Thảo
Xem thêm