Lời bài hát "Duyên tình"Biết nhau, giữa độ trăng tròn
Nhớ nhau dưới biển, mà trên non, ơ vẫn tìm
Ơi, thương nhau thì mâm, bánh buồng cau
Cũng nên duyên, ừ ừ duyên

Biết nhau, lúc gặp bên đường
Mển nhau ngay thật, mà yêu thương, ơ sớm chiều
Ơi, thương nhau tình ta, biết để đâu
Chứ cho vừa, ừ ừ vừa

[ĐK]:

Chẳng tham, ao sâu hay nhà cao
Mà chỉ ham anh, chút công danh về sau
Về sau, í í, về sau

Chẳng tham, má phấn em hồng tươi
Ấy cũng không ngoài, nết na em trăm đường
Trăm đường, í í, trăm đường

Biểt nhau, cũng bởi tâm đầu
Mến nhau cũng bởi, mà đôi câu, ơ đá vàng
Ôi, đôi ta cùng xây, đắp tình thương, chứ lâu dài, ừ ừ dài.

Sáng tác: Xuân Tiên, Y Vân
Xem thêm