Hậu trường Tây Du Ký 1986 (233) 

Nếu Tôn Ngộ Không đối diện với thời khắc sinh tử, Bồ Đề Tổ Sư có xuất hiện cứu giúp? - 1

Bồ Đề Tổ Sư đã cấm Ngộ Không nhắc đến tên ông

Một hòn đá ở Hoa Quả Sơn sau hàng vạn năm hấp thụ tinh hoa của trời đất đã hóa thành một con Thạch hầu. Thạch hầu ngộ tính rất cao nên đã hình thành dục vọng trường sinh từ rất sớm. Trải qua bao nhiêu khó khăn khổ cực, cuối cùng Thạch hầu cũng tìm được đến Phương Thốn Sơn, bái làm môn hạ của Bồ Đề Tổ Sư, được đặt tên là Tôn Ngộ Không, học được 72 phép biến hóa và Cân Đẩu Vân. Sau đó vì quá kiêu ngạo phô trương mà bị đuổi khỏi sư môn.

Tôn Ngộ Không thiên sinh phản nghịch, không lâu sau khi xuất sư đã đại náo Thiên Cung. Như mọi người đều biết, Tôn Ngộ Không thuận lợi làm loạn Thiên Đình nhiều khả năng là đã được ngầm tạo điều kiện nên lúc đó không gặp phải những vị đại Tiên pháp lực hàng đầu Tam Giới.

Chính lúc đối đầu với Phật tổ, Như Lai đã cảnh báo Ngộ Không rằng nếu không sớm dừng tay quy y thì sẽ gặp phải độc thủ gây nguy hiểm đến tinh mạng. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu Tôn Ngộ Không thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng lúc đại náo Thiên Cung thì sư phụ Bồ Đề có ra tay cứu giúp không?

Nếu Tôn Ngộ Không đối diện với thời khắc sinh tử, Bồ Đề Tổ Sư có xuất hiện cứu giúp? - 2

Nếu Tôn Ngộ Không gặp nguy hiểm tính mạng có được nhắc tên sự phụ Bồ Đề?

Năm đó khi đuổi Tôn Ngộ Không ra khỏi sư môn, Bồ Đề Tổ Sư đã cảnh báo Ngộ Không rằng:"Ngươi đi rồi sau này ắt sẽ gây họa, tuyệt đối không được nói ta là sư phụ ngươi, nếu nhắc tên ta nửa chữ, ta sẽ biết và xuất hiện, khiến cho linh hồn người bay xuống Cửu U, vĩnh viên không được chuyển kiếp".

Câu nói này là một lời cảnh bảo của sư phụ Bồ Đề nhưng dường như có một hàm nghĩa khác. Câu nói như muốn kiểm tra ngộ tính của Ngộ Không, giống như cách năm xưa ông đã gõ lên đầu đồ đệ mình ba cái.

Nếu Tôn Ngộ Không đối diện với thời khắc sinh tử, Bồ Đề Tổ Sư có xuất hiện cứu giúp? - 3

"Nhắc tên ta nửa chữ, ta sẽ biết và xuất hiện", câu nói này chính là muốn thể hiện hàm ý đến lúc Tôn Ngộ Không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nhắc đến tên sư phụ Bồ Đề, ông sẽ biết và xuất hiện cứu giúp. Dù cho đối diện thời khắc sinh tử thì Tôn Ngộ Không cũng tuyệt đối không sợ rơi xuống Cửu U, chỉ cần nhìn thấy Bồ Đề là coi như đã có thêm cơ hội bảo toàn tính mạng.

Bồ Đề Tổ Sư hoàn toàn không ngại xuất hiện trước Tam Giới, không sợ bộc lộ danh tính bản thân và những lúc cấp bách Ngộ Không hoàn toàn có thể nhắc đến tên ông.

Vì vậy lời cảnh báo của sư phụ Bồ Đề trước khi đuổi Tôn Ngộ Không cũng như muốn nói với đồ đệ mình rằng:"Sau này dù có gặp nguy hiểm ở đâu, chỉ cần nhắc đến vi sư thì vi sư sẽ ngay lập tức xuất hiện làm chủ cho con".
Xem thêm