Hậu trường Tây Du Ký 1986 (200) 

Ai cũng biết trong tập 6 Tây Du Ký, vì khoe khoang mà Tôn Ngộ Không khiến Đường Tăng lâm vào cảnh khốn cùng.

Hắc Hùng Tinh hay còn gọi là yêu quái Gấu Đen trộm cà sa quý để đi dự hội nghị áo Phật. Về bản chất, đây không phải là yêu quái xấu, Hắc Hùng Tinh một lòng mộ đạo chỉ thích áo cà sa chứ không có ý sát sinh hay ăn thịt Đường Tăng.

Nhớ lời thầy, Ngộ Không không xuống tay với Hắc Hùng Tinh bèn hậm hực đi gặp Quan Âm Bồ Tát nói: "Tôi và sư phụ đi qua chùa của bà, bà nhận nuôi bao nhiêu người tại sao lại đưa sư cụ tham lam làm trụ trì lại kết giao với yêu quái Gấu đen".

Bồ Tát đáp lời: "Cái con khỉ nhà ngươi ăn nói hồ đồ, nếu không phải ngươi khoe khoang thì làm sao nên cơ sự".

Ngộ Không gãi đầu gãi tai cười: "Hoá ra bà đã biết hết mọi chuyện. Bồ Tát rủ lòng từ bị giúp cho thầy trò tôi lần này. Không phải tôi không giết chết hắn mà tôi không dám trái lời sư phụ".

Bồ Tát nghe xong gật đầu đồng ý đi cùng Ngộ Không, một phần nể mặt Đường Tăng nên mới giúp.

Xuống núi, Ngộ Không một gậy giết chết Xà Tinh lấy 2 viên linh đan đựng trên đĩa âm dương, bày mưu với Bồ Tát thu phục Gấu đen.

Tây Du Ký: Xuất xứ của hai viên linh đan thu phục được Hắc Hùng Tinh - 1

  Tôn Ngộ Không bày mưu cùng Bồ Tát để thu phục Hắc Hùng Tinh.

Trước khi thu phục Hắc Hùng Tinh, Bồ Tát đã biến thành một yêu quái, Ngộ Không nhìn thấy liền nói: "Tuyệt quá! Tuyệt quá! Là yêu tinh hoá thành Bồ Tát hay Bồ Tát là yêu tinh đây?"

Bồ Tát cười nói: "Ngộ Không, Bồ Tát hay yêu tinh, âu chỉ là một niệm. Nếu luận về nguồn gốc, thì đều thuộc về không có".

Bồ Tát và yêu tinh chỉ khác nhau ở một niệm. Đối với người tu luyện mà nói, tu hành là khắc chế ma tâm, biến tà vọng thành chính kiến người tu luyện tự nhiên sẽ tu thành chính quả.

Đường Tăng gặp nạn Hắc Hùng Tinh (đại diện cho dục tính tham lam) cũng chính là thử thách diệt trừ dục vọng. Hắc Hùng Tinh bị Bồ Tát thu phục cũng chỉ là ẩn dụ cho việc Đường Tăng đã đạt đến cảnh giới "cấm dục" của kẻ tu hành.

Xuất xứ của viên linh đan chúc thọ Hắc Hùng Tinh quả thực không bình thường.

Tây Du Ký: Xuất xứ của hai viên linh đan thu phục được Hắc Hùng Tinh - 3

Đây là viên linh đan được Xà tinh chúa luyện trong 49 ngày, riêng viên đơn màu đỏ đã luyện đủ 81 ngày hấp thụ hết tinh hoa của địa cang, người ăn sẽ tăng cường công lực, có thể vượt bão vượt gió đắc đạo thành thần.

Tuy nhiên, sự thực viên linh đan đỏ chính là Tôn Ngộ Không hoá thành để khiến Hắc Hùng Tinh sống dở chết dở.

Sau khi bắt Hắc Hùng Tinh giao áo cà sa, Bồ Tát liền đội lên đầu y một chiếc vòng Kim cô ý hệt của Tôn Ngộ Không.

Đó là Cấm cô nhi, ám chỉ những giới hạn cấm dục của người tu hành, sau này Hắc Hùng Tinh được Quan Âm Bồ Tát hàng phục và nhận làm đệ tử.
Xem thêm