Hậu trường Tây Du Ký 1986 (138) 

1

Nếu là fan của Tây Du Ký chắc hẳn bạn sẽ nhận ra mỹ nhân này.

1. Bạch Thử tinh.

2. Phấn nhện tinh.

3. Vương hậu Ngọc Hoa châu.

4. Bách Hoa Mỹ công chúa.

2

Mỹ nhân này chỉ xuất hiện thoáng qua trong tập phim Quét tháp biện kỳ oan, bạn có nhận ra cô ấy không?

1. Ân Tiểu Tả.

2. Hóa thân Bạch Long Mã.

3. Vương hậu Ô Kê quốc.

4. Liên Liên.

3

Bạn còn nhớ mỹ nhân này là ai không?

1. Vương Thánh nương nương.

2. Hạc tiên

3. Công chúa động Bích Ba

4. Nữ thái sư Tây Lương Nữ quốc.

4

Đây là mỹ nhân nào trong Tây Du Ký?

1. Cao Thúy Lan.

2. Khổng Tước công chúa.

3. Công chúa Thiên Trúc.

4. Bạch Diện hồ ly.

5

Đây là mỹ nhân nào trong Tây Du Ký.

1. Công chúa động Bích Ba

2. Kim Thánh nương nương.

3. Vạn Thánh công chúa.

4. Công chúa Thiên Trúc.

6

Bạn có nhớ mỹ nhân mang vẻ đẹp Ấn Độ này là ai không?

1. Cao Thúy Lan.

2. Công chúa nước Thiên Trúc.

3. Vạn Thánh công chúa.

4. Hằng Nga.

7

Bạn có nhận ra đây là người đẹp nào không?

1. Thôn nữ.

2. Công chúa Bách Hoa.

3. Công chúa Thiên Trúc.

4. Công chúa Khổng Tước.

8

Đây là mỹ nhân nổi tiếng nào trong Tây Du Ký?

1. Vương hậu Xa Trì quốc.

2. Vương hậu Ô Kê quốc.

3. Kim Thánh nương nương.

4. Nữ vương Tây Lương nữ quốc.

9

Bạn có nhận ra người đàn bà đẹp này là nhân vật nào trong Tây Du Ký không?

1. Vương hậu Ô Kê quốc.

2. Vương hậu Xa Trì quốc.

3. Vương hậu Ngọc Hoa châu.

4.  Vương hậu nước Thiên Trúc.

10

Đây là mỹ nhân nào trong Tây Du Ký bạn còn nhận ra?

1. Cao Thúy Lan.

2. Ân Tiểu Tả.

3. Bách Hoa công chúa.

4. Vạn Thánh công chúa.

Nếu bạn trả lời đầy đủ các câu hỏi trên, hãy nhấn "Xem thêm kết quả"Xem thêm