Con vịt hai chânCó anh lính hay nịnh quan, hễ trông thấy cái gì khác thường một tí là vơ lấy tán luôn.
Một hôm, quan đang ngồi ở công đường, anh ta đứng hầu bên cạnh, trông thấy con vịt đứng ngủ, co một chân lên. Anh ta liền bẩm:
- Bẩm quan lớn, con vịt...
Không ngờ con vịt thức dậy, buông nốt chân kia xuống.
Quan quay lại hỏi:
- Con vịt làm sao ?
Anh ta luống cuống không biết nói sao, đáp liều :
- Bẩm, con vịt... hai chân ạ !
Quan nghe câu nói vớ vẩn mới mắng :
- Vịt chẳng hai chân thì mấy chân?

Phụ trách: Tư CườiXem thêm