Lời bài hát ‘‘Lính 33’’Lính thích 33
Như thích đi hành quân
Đời lính vui buồn ai nào biết
Theo ngày tháng kiếp sống ầm thầm một mai
Uống nốt đi anh
Vô hết trăm phần trăm
Mình uống quên buồn vui đời lính
Lâu gặp quá uống chung ly này mừng nhau
Thành đô những chiều dập dìu
Đôi lúc mơ nhiều mà đời đã cho bấy nhiêu
Đi lính lâu rồi cuộc đời còn tay trắng tay
Vì nghèo người yêu cách xa
Dù đời không ba càng say càng uống cho vơi niềm sầu
Vô hết trăm phần trăm
Trời đất quay cuồng ta càng uống
Men rượu đắng giúp ta quên sầu người ơi...

Tác giả: Anh Việt Thanh
Xem thêm