Hắc hắc như côn lônCó anh chàng nọ được một gia đình hứa gả cô gái thứ hai trong gia đình. Nhà ấy vốn có ba chị em, không chỉ cô thứ hai mà cô nào cũng coi thường chàng, ý xem mình là bông hoa nhài vậy.
Một hôm, anh chàng đến nhà, cô thứ hai ra chào và nói:
- Tọa sàng yến phu lang (Mời chàng ngồi bàn tiệc)!
Anh chàng không hiểu gì, nhưng thấy chỉ ghế thì ngồi, chỉ món thì ăn. Nhưng lúc ra về lấy làm hậm hực, tự nhủ phải tìm mấy câu “là lạ” làm vốn.
Hôm sau, vào một đêm trăng, chàng ngốc lại đến thăm người yêu, nhưng lần này không dám đi cửa trước mà lẻn ngả sau. Bất ngờ chàng gặp lúc ba chị em đang tắm ngoài giếng. Nghe tiếng, chàng nép bờ giậu, vểnh tai lên nghe, thấy cô Út vỗ vỗ... “gì đó” rồi nói:
- Bạch bạch như phấn trang (Trắng như thoa phấn)!
Lại nghe cô thứ hai lặp lại động tác (hình như giống cô Út) và nói:
- Úc úc như hình quy (Hình tựa mu rùa)!
Rồi chàng thấy cô chị cười:
- Hắc như côn lôn (Ðen như quả núi)!
Nghe được câu nói trên, ngốc lẩm nhẩm đọc đi đọc lại cho thuộc, bụng nghĩ rằng đó là những câu ẩn ý cao siêu cần phải ghi nhớ. Rồi chàng hớn hở ra về.
Hôm sau, chàng ngốc nhà ta hăm hở đến nhà người yêu. Cô thứ hai cùng cô Út mang nước ra mời:
- Tọa sàng yến phu lang.
Ngốc chỉ ngay vào cô Út mà rằng:
- Lang gì mà lang! Bạch bạch như phấn trang!
Cô Út toát mồ hôi, không hiểu sao hôm nay chàng ta lại ăn nói "văn hoa" đến như vậy. Cô ngượng ngùng rút lui để người yêu của ngốc ra tiếp. Thấy chàng, cô thứ hai mở lời âu yếm hỏi:
- Phu quân như hà ti?
Ngốc làm bộ sành sỏi trả lời:
- Ti gì mà ti! Úc úc như hình quy.
Nghe vậy, cô ta thẹn đỏ mặt, nguây nguẩy bước vào. Cô chị thấy tình thế có vẻ căng thẳng, muốn giảng hoà, chạy ra cản ngăn ngốc:
- Dượng bất mật ngôn (Dượng nói không ngọt ngào)!
Ngốc lại chỉ vào chị tỉnh bơ nói:
- Ngôn gì mà ngôn! Hắc hắc như côn lôn.
Người chị đứng sững như trời trồng, rồi ù chạy một mạch chẳng dám quay đầu lại.

Phụ trách: Tư CườiXem thêm