Tuyển tập thơ nói ngược, vè nói ngược, vè dân gian hay nhất (4)Tuyển tập thơ nói ngược, vè nói ngược, vè dân gian hay nhất, nhanh nhớ, nhanh thuộc nhất mang tính giáo dục cao được lưu truyền rộng rãi trong nhân dân từ đời này sang đời khác.

Nghe vẻ nghe ve, nghe vè nói ngược
Voi tượng đi dưới nước thuyền bè đi trên bờ
Trên núi đặt lờ, dưới sông bửa củi
Gà cồ hay ủi, heo nái hay bươi
Mùng mười nước chảy, ghe nhẹ thì đẩy
ghe nặng thì chèo
Bớ chú nhà nghèo, cho vay bạc nợ
Có chú nhà rách, cầm vách bửa cau
Tiêm trầu bằng bột, gói bánh bằng voi
Giả gạo bằng nồi, nấu cơm bằng cối
Bữa rằm trời tối, mùng 1 sáng trăng
Con nít rụng răng, bà già mới mọc...

Tư Cười
Xem thêm