Tại sao Tokuda Shigeo dừng đóng phim người lớn?Cụ ông Tokuda 88 tuổi muốn trở lại tuổi 20 nhưng bác sỹ không giúp được. Vừa mới ở bệnh viện về. Mệt mỏi rã rời. Ông buồn bã suy nghĩ và lắng nghe cơ thể mình. Ông thấy các bộ phận trên cơ thể của ông đang tổ chức 1 cuộc họp.
Tổng giám đốc não nói:
- Ai có ý kiến gì cứ nói.
Tim phát biểu:
- Tôi làm việc liên tục gần 70 năm qua tôi xin về hưu.
- Không được, tim mà về hưu thì là chết cả à.
Tim, gan, phèo, phổi... nói chung là lục phủ ngũ tạng tranh cãi mãi cuối cùng không thằng nào được về hưu cả. Bỗng ở phía dưới có tiếng nói vọng lên:
- Tôi yếu quá rồi xin cho tôi về hưu. Mọi người ngó nghiêng mãi không biết ai nói.
Não đập bàn quát:
- Thằng nào nói đứng lên xem nào.
Phía dưới có tiếng phều phào:
- Bố mày mà đứng lên được bố mày đã không xin về hưu.

Tư CườiXem thêm