Phong bì này chắc chắn là gửi vào ngày HalloweenThảo nào ngày Bưu chính cũng vào tháng 10 như ngày Halloween (IgWiki.com)Xem thêm