Ngày 9 tháng 10 hằng năm là Ngày Bưu chính thế giới, đây là ngày kỷ niệm ngày thành lập Liên minh Bưu chính Quốc tế năm 1874Ngày Bưu chính thế giới, viết tắt là WPD (World Post Day) là ngày lễ quốc tế được cử hành vào ngày 9 tháng 10 hàng năm để nâng cao nhận thức về bưu chính viễn thông và vinh danh những người đóng góp cho sự nghiệp bưu chính viễn thông. Đây là ngày kỷ niệm ngày thành lập Liên minh Bưu chính Quốc tế (UPU) năm 1874 tại Bern, Thụy Sĩ.

Liên minh Bưu chính Quốc tế đã bắt đầu một cuộc cách mạng truyền thông toàn cầu, cho phép mọi người trên khắp thế giới liên lạc thư tín với nhau. Ngày lễ quốc tế này được UPU đề xuất và được Liên Hiệp Quốc chấp thuận ban hành.

Ig Wiki
Xem thêm