Khám phá Ứng Hòa - Hà Nội, xưa và nayỨng Hòa xưa nguyên là phủ Ứng Thiên đời nhà Lê thuộc trấn Sơn Nam, năm 1814 đổi tên là phủ Ứng Hòa. Năm 1831 khi tỉnh Hà Nội được thành lập thì Ứng Hòa là một trong bốn phủ của tỉnh Hà Nội, phủ Ứng Hòa khi ấy gồm các huyện Sơn Minh sau đổi thành Sơn Lãng, Chương Đức (sau đổi thành Chương Mỹ), Thanh Oai và Hoài An.

Năm 1888, khi tỉnh Hà Đông được thành lập, phủ Ứng Hòa thuộc tỉnh Hà Đông, năm 1891 thành lập phủ Mỹ Đức thuộc tỉnh Hà Đông, bao gồm huyện Yên Đức, Chương Mỹ và Sơn Lãng.

Sau năm 1945 huyện Sơn Lãng đổi tên là huyện Ứng Hòa, huyện Yên Đức đổi tên là huyện Mỹ Đức.

Năm 1965, tỉnh Hà Tây được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Sơn Tây và Hà Đông, theo đó huyện Ứng Hòa thuộc tỉnh Hà Tây. Năm 1975 hợp nhất hai tỉnh Hà Tây và Hòa Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình, huyện Ứng Hòa thuộc tỉnh Hà Sơn Bình. Năm 1991 chia tỉnh Hà Sơn Bình thành hai tỉnh Hòa Bình và Hà Tây. Theo đó, huyện Ứng Hòa thuộc tỉnh Hà Tây.

Năm 2008, toàn bộ tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội, theo đó huyện Ứng Hòa thuộc Hà Nội.

Ứng Hòa nay bao gồm thị trấn Vân Đình và 28 xã: Cao Thành, Đại Cường, Đại Hùng, Đội Bình, Đông Lỗ, Đồng Tiến, Đồng Tân, Hoa Sơn, Hòa Lâm, Hòa Nam, Hòa Phú, Hòa Xá, Hồng Quang, Kim Đường, Liên Bạt, Lưu Hoàng, Minh Đức, Phù Lưu, Phương Tú, Quảng Phú Cầu, Sơn Công, Tảo Dương Văn, Trầm Lộng, Trung Tú, Trường Thịnh, Vạn Thái, Viên An, Viên Nội.

Hiện nay huyện Ứng Hòa phía bắc giáp các huyện Chương MỹThanh Oai, phía nam giáp thị xã Duy Tiên và huyện Kim Bảng của tỉnh Hà Nam, phía tây giáp huyện Mỹ Đức, phía đông giáp huyện Phú Xuyên.

Trần Nhật GiápXem thêm