Khám phá Thường Tín - Hà Nội, xưa và nayThường Tín xưa là tên của một phủ thuộc Trấn Sơn Nam từ thời Lê đến thời nhà Nguyễn. Sau đó phủ Thường Tín thuộc tỉnh Hà Nội, sau thuộc tỉnh Hà Đông. Phủ Thường Tín bấy giờ bao gồm các huyện: Thanh Trì, Phú Xuyên và Thượng Phúc (tức huyện Thường Tín ngày nay).

Năm 1965 huyện Thường Tín thuộc tỉnh Hà Tây (tỉnh được hợp nhất từ 2 tỉnh Hà Đông và Sơn Tây). Năm 1975, huyện Thường Tín thuộc tỉnh Hà Sơn Bình do hợp nhất 2 tỉnh Hà Tây và Hòa Bình. Năm 1991, Thường Tín trở lại thuộc tỉnh Hà Tây sau khi tách tỉnh Hà Sơn Bình. Năm 2008, cùng với toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Thường Tín được sáp nhập về Hà Nội.

Thường Tín nay
bao gồm thị trấn Thường Tín và 28 xã: Chương Dương, Dũng Tiến, Duyên Thái, Hà Hồi, Hiền Giang, Hòa Bình, Khánh Hà, Hồng Vân, Lê Lợi, Liên Phương, Minh Cường, Nghiêm Xuyên, Nguyễn Trãi, Nhị Khê, Ninh Sở, Quất Động, Tân Minh, Thắng Lợi, Thống Nhất, Thư Phú, Tiền Phong, Tô Hiệu, Tự Nhiên, Vạn Điểm, Văn Bình, Văn Phú, Văn Tự, Vân Tảo.

Về vị trí địa lý Thường Tín, phía đông giáp huyện Văn Giang và Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên với ngăn cách tự nhiên là sông Hồng, phía nam giáp huyện Phú Xuyên, phía tây giáp huyện Thanh Oai, phía bắc giáp huyện Thanh Trì.

Trần Nhật GiápXem thêm