Khám phá Thanh Oai - Hà Nội, xưa và nayThanh Oai xưa thuộc khu vực trung tâm nhà nước Văn Lang từ thời đại Hùng Vương. Năm 1207 Lý Cao Tông đổi địa hương Thanh Oai thành huyện Thanh Oai. Như vậy, huyện Thanh Oai đã có lịch sử hình thành từ hơn 800 năm.

Năm 1831, vua Minh Mạng lập tỉnh Hà Nội, huyện Thanh Oai lúc đó thuộc phủ Ứng Hòa.

Năm 1888, Pháp lập ra tỉnh Hà Đông và lúc đó huyện Thanh Oai thuộc tỉnh Hà Đông.

Năm 1949 - 1954, huyện Thanh Oai thuộc quận Văn Điển, thành phố Hà nội dưới chính quyền Quốc gia Việt Nam.

Năm 1955, giải tán quận Văn Điển do Quốc gia Việt Nam lập ra, trả lại cho tỉnh Hà Đông để tổ chức lại hai huyện Thanh Oai và Thanh Trì.

Từ năm 1961, rất nhiều lần tách hoặc nhập một phần địa giới hành chính.

Năm 1965, tỉnh Hà Tây được thành lập, theo đó huyện Thanh Oai thuộc tỉnh Hà Tây. Năm 1975, hợp nhất 2 tỉnh Hà Tây và Hòa Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình. Theo đó, huyện Thanh Oai thuộc tỉnh Hà Sơn Bình. Năm 1991 chia tỉnh Hà Sơn Bình thành hai tỉnh Hòa Bình và Hà Tây, huyện Thanh Oai thuộc tỉnh Hà Tây.

Năm 2008, sáp nhập toàn bộ tỉnh Hà Tây vào Hà Nội, theo đó huyện Thanh Oai thuộc Hà Nội.

Thanh Oai nay bao gồm thị trấn Kim Bài và 20 xã: Bích Hòa, Bình Minh, Cao Dương, Cao Viên, Cự Khê, Dân Hòa, Đỗ Động, Hồng Dương, Kim An, Kim Thư, Liên Châu, Mỹ Hưng, Phương Trung, Tam Hưng, Tân Ước, Thanh Cao, Thanh Mai, Thanh Thùy, Thanh Văn, Xuân Dương.

Về vị trí địa lí, huyện Thanh Oai nằm ở phía nam thành phố Hà Nội. Phía bắc và phía tây bắc giáp quận Hà Đông với ranh giới là sông Nhuệ, phía tây giáp huyện Chương Mỹ với ranh giới là Sông Đáy, phía tây nam giáp huyện Ứng Hòa, phía đông nam giáp huyện Phú Xuyên và huyện Thường Tín.

Trần Nhật GiápXem thêm