Khám phá Thạch Thất - Hà Nội, xưa và nayThạch Thất xưa là huyện thuộc phủ Quốc Oai của tỉnh Sơn Tây. Tên gọi của Thạch Thất có nghĩa là nhà đá.

Năm 1965 thuộc tỉnh Hà Tây. Năm 1975 thuộc tỉnh Hà Sơn Bình. Từ năm 1978 đến năm 1991 thuộc thủ đô Hà Nội. Năm 1991 lại trở về với tỉnh Hà Tây.

Năm 2008, sáp nhập tỉnh Hà Tây vào Hà Nội, theo đó Thạch Thất là một huyện của Hà Nội, quản lý thêm 3 xã mới nhập từ huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình.

Thạch Thất nay bao gồm thị trấn Liên Quan và 22 xã: Bình Phú, Bình Yên, Cẩm Yên, Cần Kiệm, Canh Nậu, Chàng Sơn, Đại Đồng, Dị Nậu, Đồng Trúc, Hạ Bằng, Hương Ngải, Hữu Bằng, Kim Quan, Lại Thượng, Phú Kim, Phùng Xá, Tân Xã, Thạch Hòa, Thạch Xá, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung.

Về vị trí địa lý, Thạch Thất nằm phía Tây Bắc thành phố Hà Nội. Phía đông và phía bắc giáp huyện Phúc Thọ, phía tây giáp thành phố Hòa Bình của tỉnh Hòa Bình, phía tây bắc giáp thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì, phía tây nam giáp huyện Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình, phía nam và đông nam giáp huyện Quốc Oai.

Trần Nhật GiápXem thêm