Khám phá Quốc Oai - Hà Nội, xưa và nayQuốc Oai xưa là trấn, rồi phủ Quốc Oai, gồm các huyện Đan Phượng, Từ Liêm, Thạch Thất, Yên Sơn, Phúc Lộc (sau là Phúc Thọ). Năm 1831 tách huyện Từ Liêm về Tỉnh Hà Nội dưới thời nhà Nguyễn.

Năm 1888, phủ Quốc Oai chuyển thành huyện Quốc Oai thuộc tỉnh Sơn Tây, sau khi tách huyện Đan Phượng về phủ Hoài Đức thuộc tỉnh Hà Đông mới lập.

Từ năm 1965 thuộc tỉnh Hà Tây. Năm 1975 thuộc tỉnh Hà Sơn Bình. Sau một thời gian tách hoặc nhập một phần, năm 1991 huyện Quốc Oai lại trở về với tỉnh Hà Tây.

Năm 2008, cùng với toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Quốc Oai được nhập về Hà Nội, tiếp nhận thêm xã Đông Xuân từ huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình, năm 2009 tiếp nhận thêm xã Đông Xuân.

Quốc Oai nay bao gồm thị trấn Quốc Oai và 20 xã: Cấn Hữu, Cộng Hòa, Đại Thành, Đồng Quang, Đông Yên, Đông Xuân, Hòa Thạch, Liệp Tuyết, Nghĩa Hương, Ngọc Liệp, Ngọc Mỹ, Phú Cát, Phú Mãn, Phượng Cách, Sài Sơn, Tân Hòa, Tân Phú, Thạch Thán, Tuyết Nghĩa, Yên Sơn.

Về vị trí địa lí, Quốc Oai là một huyện nằm ở phía tây thành phố Hà Nội. Phía Đông giáp huyện Hoài Đức và quận Hà Đông, phía Bắc giáp huyện Phúc Thọ, phía Nam giáp huyện Chương Mỹ, phía Tây Bắc giáp huyện Thạch Thất, phía Tây Nam giáp các huyện Lương Sơn và Kỳ Sơn của tỉnh Hoà Bình.

Trần Nhật GiápXem thêm