Khám phá Phú Xuyên - Hà Nội, xưa và nayPhú Xuyên xưa vào đời Trần có tên là Phù Lưu, thời Lê Sơ đổi thành Phù Vân rồi lại đổi thành Phù Nguyên, đến đời nhà Mạc vì kỵ húy vua Mạc Phúc Nguyên nên đã đổi thành Phú Xuyên.

Năm 1831, vua Minh Mạng đặt ra cấp tỉnh, huyện Phú Xuyên thuộc phủ Thường Tín, tỉnh Hà Nội.

Năm 1888, tỉnh Cầu Đơ được thành lập, sau này là tỉnh Hà Đông, huyện Phú Xuyên được cắt sang thuộc tỉnh Hà Đông.

Năm 1965 tỉnh Sơn Tây nhập với tỉnh Hà Đông thành tỉnh Hà Tây, Phú Xuyên thuộc tỉnh Hà Tây, sau đó khi Hà Tây sáp nhập với Hòa Bình thì Phú Xuyên thuộc Hà Sơn Bình, khi Hà Sơn Bình tách ra thì Phú Xuyên lại thuộc tỉnh Hà Tây.

Năm 2008, sáp nhập toàn bộ tỉnh Hà Tây vào thành phố Hà Nội, theo đó huyện Phú Xuyên thuộc thành phố Hà Nội.

Phú Xuyên nay bao gồm thị trấn Phú Xuyên, thị trấn Phú Minh và 25 xã: Bạch Hạ, Châu Can, Chuyên Mỹ, Đại Thắng, Đại Xuyên, Hoàng Long, Hồng Minh, Hồng Thái, Khai Thái, Minh Tân, Nam Phong, Nam Triều, Phú Túc, Phú Yên, Phúc Tiến, Phượng Dực, Quang Lãng, Quang Trung, Sơn Hà, Tân Dân, Tri Thủy, Tri Trung, Văn Hoàng, Vân Từ, Nam Tiến.

Về vị trí địa lí, Phú Xuyên nằm ở phía nam thành phố Hà Nội. Phía đông giáp huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên với ranh giới là sông Hồng, phía tây giáp huyện Ứng Hòa, phía nam giáp thị xã Duy Tiên của tỉnh Hà Nam, phía bắc giáp huyện Thường Tín.

Trần Nhật GiápXem thêm