Khám phá Mỹ Đức - Hà Nội, xưa và nayMỹ Đức xưa là phần đất của các huyện Yên Sơn, Mỹ Lương, Chương Đức.

Đến năm 1888 chia huyện Chương Đức thành hai huyện Yên Đức thuộc phủ Mỹ Đức, huyện Chương Mỹ thuộc phủ Ứng Hòa tỉnh Hà Đông.

Sau năm 1945, huyện Mỹ Đức thuộc tỉnh Hà Đông.

Năm 1965 hai tỉnh Hà Đông và Sơn Tây hợp nhất thành tỉnh Hà Tây, huyện Mỹ Đức thuộc tỉnh Hà Tây. Năm 1975, huyện Mỹ Đức thuộc tỉnh Hà Sơn Bình. Năm 1991, tỉnh Hà Tây được tái lập từ tỉnh Hà Sơn Bình, huyện Mỹ Đức thuộc tỉnh Hà Tây.

Năm 2008, tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, theo đó Mỹ Đức là một huyện của thành phố Hà Nội.

Mỹ Đức nay bao gồm thị trấn Đại Nghĩa và 21 xã: An Mỹ, An Phú, An Tiến, Bột Xuyên, Đại Hưng, Đốc Tín, Đồng Tâm, Hồng Sơn, Hợp Thanh, Hợp Tiến, Hùng Tiến, Hương Sơn, Lê Thanh, Mỹ Thành, Phù Lưu Tế, Phúc Lâm, Phùng Xá, Thượng Lâm, Tuy Lai, Vạn Kim, Xuy Xá.

Về vị trí địa lí, Mỹ Đức nằm ở phía tây nam Hà Nội. Phía đông giáp huyện Ứng Hòa ranh giới là sông Đáy, phía bắc giáp huyện Chương Mỹ, phía tây giáp huyện Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình, phía tây nam giáp huyện Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình, phía đông nam giáp huyện Kim Bảng của tỉnh Hà Nam.

Trần Nhật GiápXem thêm