Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội được tổ chức ngày 10/10/2010, nhằm kỷ niệm tròn 1.000 năm thành lập kinh đô Thăng LongĐại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội được tổ chức ngày 10/10/2010, nhằm kỷ niệm tròn 1.000 năm thành lập kinh đô Thăng LongXem thêm