Vịnh gì mà được quảng cáo nhiều hơn cả vịnh Hạ Long, Quảng Ninh?
Một du khách nước ngoài sau hơn tháng chu du khắp Việt Nam, nhưng vẫn luyến tiếc vì cái gì đó nên chưa muốn về, anh ta tâm sự với người hương dẫn viên:
- Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần và tôi biết đất nước của bạn có hai vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan là "Nha Trang Bay" ở Khánh Hòa và đặc biệt là "Ha Long Bay" ở Quảng Ninh. Nhưng sao còn một vịnh tôi thấy quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi mà anh vẫn giấu chưa dẫn tôi đi?
Anh hướng dẫn viên vội vã hỏi:
- Xin ông cho biết tên của cái vịnh đó.
Ông khách liền chỉ lên bức tường ở bên đường rồi bập bẹ đánh vần:
- Cam Dai Bay.

Lão Đồng Nát
Xem thêm