Tôn Ngộ Không nói gì khi nhìn thấy lâm tặc ở vườn Ba Bể, Bắc Kạn?
Truyện "Tây du ký" kể Tôn Ngộ Không học được 72 phép thần thông biến hóa, đủ sức đại náo thiên cung, chọc trời khuấy nước, sau đó theo phò Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh, lập đại công, thành chính quả. Nhưng truyện này quên kể Tôn Ngộ Không phép thuật cao cường như thế, có thu nạp đồ đệ nào để truyền thụ tuyệt kỹ lại hay không. Sau đây là đoạn quên kể:

Ngày nọ, lão Tôn chu du thiên hạ tìm kiếm truyền nhân, tình cờ đi về phương Nam. Đến Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn, ngài thấy lâm tặc đốn hạ nhiều cây gỗ nghiến khổng lồ chở đi qua mặt kiểm lâm như chỗ không người, ngài gật gù: "Thiết bảng của ta vốn to như cột chống trời, ta có phép thuật mới biến nó nhỏ như cái kim giắt ở tai, nay bọn này biến gỗ nghiến to sù thành nhỏ như cái kim lọt qua trạm kiểm lâm, pháp thuật cao đấy".

Lão Đồng Nát
Xem thêm