Tình huống vui, Quảng Bình sáp nhập với tỉnh nào là tuyệt nhất?
Theo dư luận... làng cười thì tỉnh Quảng Bình sáp nhập với Hà Tĩnh thành tỉnh Bình Tĩnh là tuyệt vời nhất. Ngoài ra, tất nhiên là nói vui thôi, Bộ Nội vụ sáp nhập với Bộ Công an thành Bộ Nội công cũng đỉnh. Tuy nhiên, không thể có chuyện Bộ Nội vụ sáp nhập với bộ Y tế để có tên mới là Bộ Nội y.

Lão Đồng Nát
Xem thêm