Tiếng cười được chép trong sử xưa nhất là của một người Cao Bằng


Tiếng cười được chép trong sách xưa nhất chính là tiếng cười của An Dương Vương, sách chép: “Nghe tin Triệu Đà lại dẫn quân đến, An Dương Vương cả cười mà rằng: Đà không sợ nỏ thần ư?”. An Dương Vương là người Cao Bằng, điều này ít người biết.

Lão Đồng Nát

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tết cổ truyền, nét đẹp văn hóa và tinh thần của người Việt, tấm gương phản chiếu bản sắc Việt Nam

Báo Hoa Học Trò, tờ báo kỷ niệm tuổi học đường

Lịch thi đấu và kết quả World Cup 2026, vòng loại khu vực châu Á (cập nhật)