Tàu vũ trụ hỏng, may có lãnh đạo dưới đất sáng suốt
Cơ quan nọ quyết định phóng tàu vũ trụ. Ba nhân viên tên là Nhật, Nga và Việt leo lên tàu vũ trụ bay ra không gian, lúc về bỗng dưng... è è è... tắt máy.

Ba ku cậu nhìn nhau mặt xanh như lá chuối, ku Nhật nhào vô khoang máy, hì hục 3 giờ, máy lại chạy, được 5 phút lại è è è... shutdown. Thấy thế ku Nga vội bò vô sửa, 3 giờ sau máy lại chạy, được 15 phút lại è è è... bụp. Chỉ có ku Việt là bình tĩnh, vừa ngồi hút thuốc lào vừa gửi cái mail xuống xin ý kiến lãnh đạo, lãnh đạo reply liền. Việt nhà ta đọc xong bèn vứt thuốc lững thững vô phòng máy, nửa phút sau máy chạy, bay về trái đất ngon lành.

Nhật và Nga shock nặng, thằng Việt vậy mà ngon, phen này về cơ quan nó lại được lên lương, giờ phải tìm cho ra nội dung cái mail lãnh đạo đã gửi cho nó, tìm tìm tìm mãi, cuối cùng cũng tìm ra. Mail viết vỏn vẹn mỗi câu: Mày lấy cái gì về cho thằng bé con nhà mày chơi thì lắp lại vị trí cũ ngay!

Tư Cười
Xem thêm