Mường Tè không phải... mường tè, đến Lai Châu để hiểu nhé
Anh em đến Lai Châu cần biết Mường Tè không phải... mường tè nhé. Người Thái tạo mường tạo bản ở đây từ 500 năm trước, họ gọi sông Đà là Nậm Tesk, đọc thanh, biến âm kéo dài thành ra Teeee. Thế rồi bọn thực dân mũi lõ ngu như con chồn hôi ghi vào văn bản là Tè. Cái lè tè nhè nhà chúng nó, đọc mãi thành quen, ngay cả lớp hậu sinh của Mường Tè vẫn tưởng mình là... mường tè mới đau.

Lão Đồng Nát
Xem thêm