Học sinh tường thuật lại diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ cực bá đạo
Đề bài: Em hãy tường thuật lại diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bài làm của 1 học sinh lớp 9 trường PTCS Giấu Tên, Điện Biên: "...Quân địch đánh ra, quân ta đánh vào ào ào như lá tre rụng, đồng chí phe ta đánh thằng cha phe nó ghê hết sức... Kết quả: Sau 55 ngày đêm chiến đấu oai hùng, phe ta thắng phe nó, chúng ta đã giết sống được 16 ngàn chúng nó, phanh thây 62 máy bay (em quên mất tên của máy bay, xin cô thông cảm)!

Lớp trưởng
Xem thêm