Hài hước với triều cường ở Cần Thơ
Những hình ảnh ngập lụt ở địa phương này được dân mạng chia sẻ với những bình luận bá đạo.

Về phát triển đô thị, những năm gần đây, TP Cần Thơ có tốc độ phát triển hạ tầng cơ sở, đô thị hóa nhanh, phát triển mạnh các khu công nghiệp nhưng hệ thống tiêu thoát nước của TP chưa hoàn chỉnh và đồng bộ.

Cần Thơ ngập nghiêm trọng còn do hệ thống đê bao vùng ĐBSCL ngày càng hoàn thiện làm suy giảm vùng trữ nước, làm gia tăng mức độ nước dâng do truyền lũ, truyền triều.

Hai Hội
Xem thêm