Đến Lào Cai để cai thuốc lào, cai thế nào, cai như người Lào, người Lào đã cai xong thuốc lào 


Tình bằng có cái điếu cày, em châm em rít ấy mấy say là say, ấy mấy say là say, say rồi em nằm ra đất, say rồi em nằm ra đất ố mấy thật là phê, quên hết đường về... (Vâng, xin mời đến Lào Cai để cai thuốc lào, cai thế nào, cai như người Lào, người Lào đã cai xong thuốc lào)... đôi con mắt ố mấy lìm dim (Ngồi dậy xong rồi anh em mình... hút tiếp đê)...

Phê lắm anh ơi
Em ơi hút nốt bi này anh chở em về
Mai mình lại đi hút thuốc lào
Mai mình lại đi hút thuốc lào

Giờ này thì em cũng phê lắm rồi
Công an đầy cuối phố có chốt ngay ở đằng kia ,
có mấy anh sự đằng kia
giờ này mà lên thùng thì chết
giờ này mà lên thùng thì chết
ơ không đc đâu ! anh đừng bắt em mà

em ngoan lắm em không phải là tội phạm đâu
xin anh đấy cho em về với mẹ em đi

thằng này trông mặt phê lòi
bắt nó ngay
bắt nó ra đây
em ơi đừng có trình bày tội mày nặng lắm em à
không tiền thì chú mày lên thùng
không tiền thì xác định lên phường

Nhiều tác giả
Xem thêm