Du khách đến Nghệ An sẽ học được thêm nhiều “từ mới”
Một người khách du lịch đang trên thuyền qua cửa Hội (Nghệ An), bỗng nghe tiếng quát từ thuyền bên cạnh:
- Đồ hư, từ sáng đến giờ đã đánh "vợ" năm cái và đánh "mẹ" hai cái rồi...
Người khách nghe vậy, thở dài:
- Con nhà vô phúc, mới sáng sớm mà đánh cả vợ và đánh cả mẹ rồi...
Một người khách du lịch cùng thuyền thấy thế cười khà khà, giải thích:
- Bác ơi! Thuyền của dân Nghi Lộc buôn bát đĩa đó. Ông bố mắng con là đã đánh vỡ năm cái và đánh mẻ (sứt) hai cái bát đĩa.

Tư Cười
Xem thêm