Cười không đỡ được với bác người Hoa đi đường Sài Gòn
Có một bác người Việt gốc Hoa ở Sài Gòn đi xe gắn máy vào đường cấm bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Về nhà bác ấy bức xúc kể với mấy ông bạn hàng xóm:
- Pữa lay, ngộ li xe pị tằng giao tông nó thủi, ngộ tấp vô, ló hỏi ngộ: "Zái tò của ông lâu?". Ngộ lói ngộ hỏng có lem zái theo, chỉ có lem cái cạc thui, thế là ló pắt ngội về l... (đồn) zồi ló chuyển ngộ từ l... (đồn) nhỏ qua l... (đồn) lớn, tới cái l... (đồn) lớn nhứt ở ngay chung tâm tành pố đó. Ối trời ơi, pữa lay là ngày lễ, l...(đồn) nhỏ còn đỡ lông (đông), chớ l... (đồn) lớn hả, lông (đông) wá trời lông (đông).

Tư Cười
Xem thêm