Cuộc thi của dân nhậu Mĩ, dân nhậu Nhật và tất nhiên có dân nhậu Việt Nam
Một hôm có 3 người Mĩ bước vào, một người dõng dạc hô "cho 3 chai bia, không cần cái mở nút, 3 chai bia được mang lên, một người Mĩ rút súng pằng pằng pằng, bay 3 cái nút chai, cả quán xanh mặt!
Bỗng 3 người Nhật bước vào, cũng kêu 3 chai bia, ko cần cái mở nút chai, một người rút kiếm: xẹt xẹt xẹt, 3 cái nút chai bay mất tiêu! Người Nhật vênh mặt, người Mĩ gườm gườm.
Bấy giờ 3 người Việt Nam ngồi trong góc quán mới kêu lên:
- Chủ quán cho 3 chai bia, lấy giùm cái mở nút luôn.
Mấy người Mĩ và Nhật cười hô hố, một người Việt Nam nói tiếp: "Không cần đá lạnh", nói xong rót bia ra cốc rồi lấy 3 trái lựu đạn rút chốt thả vào! Mĩ và Nhật mặt xanh như đít nhái, xô bàn chạy mất.

Tư Cười
Xem thêm