Chùm ảnh vui Đà Lạt, Lâm Đồng Đỗ Thùy Trang và Tô Nhật là hai bạn trẻ thực hiện bộ ảnh "Du lịch Đà Lạt mùa Covid-19" với ý tưởng sử dụng hình ảnh Vô Diện làm nhân vật chính. Cả hai đều đang sống và học tập ở Đà Lạt, Lâm Đồng.

Hai Hội
Xem thêm