Cây cầu ở Hậu Giang có tên bá đạo, mấy người hiểu ý nghĩa của tên gọi ấy
Cầu Xẻo Môn tại xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Xẻo, hoặc Xẽo là “lạch con” (mương nhỏ cong queo trở từ rạch vào ruộng), còn Môn là cây môn nước. Thực ra tên cầu này chưa phải "bá đạo" nhất Việt Nam, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm những cây cầu có tên gọi... giật mình khác.Xem thêm