Xin cứ thoải máiỞ đơn vị nọ có tổ chức cuộc họp kiểm điểm cá nhân. Thủ trưởng đơn vị mở đầu cuộc họp:
- Cuộc họp hôm nay sẽ diễn ra trên tinh thần thật sự dân chủ, cởi mở. Chúng ta sẽ thành thật phê bình khuyết điểm của mọi người, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ. Để làm gương, tôi xin tự phê bình mình trước: Khuyết điểm lớn nhất của tôi là hay thù vặt, lại nhớ dai, ai nói xấu gì mình cũng đều để bụng. Vâng, tôi chỉ có vài khuyết điểm nhỏ thế thôi! Xin mời các đồng chí cứ thoải mái phê bình, đừng nể nang gì cả!

Tin khám pháXem thêm